Hãy kiên nhẫn, Quan Vũ đang đi

Mời bạn trải nghiệm một Tam Quốc rất

Hãy sử dụng cuộn chuột trên máy tính, hoặc vuốt trên thiết bị di động.
 
Hãy vuốt để khám phá >
Bạn hãy xoay ngang điện thoại (chế độ Landscape) để trải nghiệm tốt nhất!
50.000Lượt

Mốc 5.000

 • Xu x500
 • Thể lực x240
 • Bạc x10 vạn
20.000Lượt

Mốc 10.000

 • Xu x300
 • Thể lực x150
 • Bạc x5 vạn
15.000Lượt

Mốc 20.000

 • Xu x200
 • Thể lực x120
 • Bạc x3 vạn
5.000Lượt

Mốc 50.000

 • Xu x100
 • Thể lực x60
 • Bạc x1 vạn