Mô tả

Ưu

Chỉ số

  • Võ Lực

  • Tốc Lực

  • Trí Lực

  • Độ Dẻo

Thông tin

  • Tốc Chạy

  • Cân nặng