Hướng Dẫn Tân Thủ

Chúa công thân mến!

Để hướng dẫn chúa công tham gia trải nghiệm cũng như chuẩn bị tốt nhất trên con đường chinh chiến của mình trong 3QVL BQT sẽ giới thiệu các tính năng cũng như cấp độ mở tính năng để hỗ trợ chúa công

1. Tam Cố Mao Lư: Nơi chiêu mộ võ tướng

2. Cửa Tiệm: Nơi bán các vật phẩm để chúa công có thể chinh chiến dễ dàng hơn

3. Đấu Tướng Đài: Nơi so tài khẳng định sức mạnh của chúa công

4. Đỉnh Phong Tháp: Leo tháp để nhận được bảo thạch và các phần thưởng phong phú

5. Quần Hùng Trang Bá: Tham gia vượt ải để nhận được nhiều phần thưởng giá trị

6. Rèn Luyện: Hoàn thành thí luyện để nhận được các vật phẩm cần thiết

7. Bang Hội: Là nơi tụ họp của nhiều chúa công góp sức xây dựng bang hội hùng mạnh

8. Khai Thác Tài Nguyên: Tranh đoạt mỏ tài nguyên với người chơi khác để khai thác bac, kinh nghiệm đơn và kỹ năng thư

9. Mãnh Tướng Vô Song: Vượt ải để nhận được tướng hồn và tài nguyên để mua vật phẩm tại tiêm vô song

10. Danh Tướng Chiến Dịch: Khiêu chiến chiến dịch để nhận vật phẩm chế tạo trang bị

11. Lực Ma Giáng Tương: 19:00 đến 20:00 hàng ngày tham gia khiêu chiến ma hóa võ tướng để nhận phần thưởng hấp dẫn