Tính Năng Khiêu Chiến Danh Tướng

Danh Tướng Tam Quốc đều hội tụ tại đây, các vị Chúa Công hãy liên minh lại đánh bại các danh tướng, không chỉ tôi luyện bản thân mà có thể nhận được nhiều lợi ích không ngờ.

 

Cách chơi:

1. Mỗi ngày vào 00h00 sẽ có 1 danh tướng cường đại tới sa trường của chúa công, đánh bại danh tướng này sẽ nhận được phần thưởng phong phú. Nếu không đánh bại được thì 24h sau danh tướng sẽ bỏ đi và để lại 1 ít phần thưởng

2. Chúa công có thể xem trước danh tướng đến trong 3 ngày tới để có thể chuẩn bị tốt hơn

3. Sau mỗi lần khiêu chiến danh tướng, lượng máu và nộ khí 2 bên giữ nguyên

4. Khi tất cả các võ tướng mất HP và chiến bại, không thể tiếp tục khiêu chiến

5. Chúa công có thể tại giao diện xuất chinh sử dụng xu để hồi phục lượng máu cho tật cả võ tướng, mỗi ngày được 3 lần

6. Khi độc chiến danh tướng cảm thấy mệt mỏi có thể nhờ hảo hữu hoặc đồng minh hỗ trợ hợp lực tấn công. Nhiều nhất có thể cầu cứu 5 lần

7. Khi có tin tức cầu cứu Chúa Công có thể xuất binh hỗ trợ đánh bại danh tướng, mỗi ngày có thể hỗ trợ 3 lần

8. Khi chiếu công có đủ khiêu chiến lệnh thì có thể triệu hoán danh tướng đặc biệt tới sa trường của mình. Chỉ được triêu hoán danh tướng tương ứng với các võ tướng đã có

Phần thưởng:

1. Phần thưởng khởi động: Đánh bại danh tướng sẽ nhận được toàn bộ phần thưởng, danh tướng bỏ đi chỉ nhận được 1 phần

2. Phần thưởng khiêu chiến: Mỗi lần kết thúc khiêu chiến căn cứ vào thắng thua để tặng bạc, có tỉ lệ thấp nhận được Danh tướng hồn thạch

3. Phần thưởng xếp hạng: Sau khi đánh bại danh tướng sẽ căn cứ vào sát thương của chúa công để xếp hạng và phát thưởng

4. Đòn kích sát: Danh cho tướng công tấn công danh tướng đòn cuối cùng