Tính Năng Đỉnh Phong Tháp

Cùng với năng lực của Chúa Công tăng cao, từ phương xa hiện ra một tòa tháp, gọi là Đỉnh Phong Tháp, bên trong là nơi tụ hội của các cường giả, mỗi lần leo tháp đều cần bỏ ra nỗ lực rất lớn

Cách chơi:

1. Đỉnh Phong Tháp mỗi tầng có 3 ải, độ khó sẽ tăng dần. Đánh bại toàn bộ đối thủ có thể leo lên tầng tiếp theo

2. Thất bại giữa chừng hoặc thối lui sẽ bị trừ lượng HP tổ đội, khi hết HP thì không thể tiếp tục khiêu chiến

3. Số tầng đã thông qua có thể sử dụng quét nhanh, mỗi lần càn quét sẽ tiêu hao thời gian nhất định

4. Quét nhanh chỉ đến được tầng cao nhất, không thể giữ được tiến độ ải.

5. Hàng ngày có thể làm mới, sau khi làm mới sẽ quay lại tầng 1 và hồi phục lại toàn bộ HP tổ đội

6. Căn cứ vào số tâng cao thấp để xếp hạng, mỗi ngày vào 00:00 phần thưởng sẽ gửi thông qua hòm thư và làm mới lại bảng xếp hạng

7. Sau khi bảng xếp hạng làm mới, số tâng leo mới sẽ tính vào bảng xếp hạng mới

Phần thưởng:

1. Phần thưởng lần đầu thông qua: Mỗi lần thông qua 1 ải đều sẽ nhận được xu

2. Phần thưởng lần đầu leo tầng: Lần đầu tiên leo tới tầng đặc biệt sẽ nhận được phần thưởng quý giá

3. Phần thưởng cửa ải: Thông qua lần tiếp theo hoặc quét nhanh sẽ nhận được EXP, ngoài ra còn có thể rơi ra các tài nguyên phong phú khác.

4. Phần thưởng xếp hạng: Căn cứ vào số tầng leo để xếp hạng, nhận thưởng thông qua hòm thư. Nếu số tầng tương đồng sẽ tính theo theo thời gian leo trước để xếp hạng