Tính Năng Quần Hùng Tranh Bá

Quần hùng tề tựu, tranh đoạt thiên hạ. Kẻ nào có được tiên cơ sẽ có cơ hội nhận được nhiều tài nguyên.

Cách Chơi:

1. Hoạt động làm mới vào 00:00 hàng ngày, mỗi ngày có 10 lượt khiêu chiến

2. Nhiệm vụ khác nhau sẽ nhận được phần thưởng khác nhau, mỗi loại nhiệm vụ có cấp sao khác nhau, cấp sao càng cao phần thưởng càng phong phú

3. Khi tổng sao đạt tới lượng nhất định sẽ mở được bảo rương cấp sao, hàng ngày sẽ làm mới

4. Rút lui giữa chừng hoặc thất bại sẽ không bị trừ số lần, Chúa Công có thể thử nhiều lần.