Video Trailer

Đặc Quyền VIP

Thứ 2 ngày 15/01/2018

Chúa Công thân mến!
Khi tham gia 3QVL chúa công sẽ nhận được rất nhiều đặc quyền khi nâng cấp VIP của mình. Mỗi Cấp VIP sẽ tương ứng với những đặc quyền khác nhau.

Ngoài ra khi đã đạt được các cấp VIP nhất định, hàng ngày Chúa Công sẽ nhận được lễ bao phúc lợi VIP Hàng Ngày